Sorte Sara fra Agerup myrdes.
Niels Flink arrasteret for mordet på Sorte Sara.

”Sorte Sara” i Agerup Myrdes i 1810.                
Afskrevet fra bogen: Der ligger en ø - Samsø side 463.

 

Tiltagende indkvartering af udenøs soldater på Samsø 1810-1814

I Agerup boede en sky og mærkelig kvinde, som man kaldte for ”Sorte Sara” men hendes rigtige navn var Sara Jørgensdatter. De fortaltes, at hun efter en ulykkelig kærlighed var blevet meget indesluttet, og kun viste sig uden for sit lille hus, når det var blevet mørkt. Hun opholdt livet ved at spinde og væve for de omkringliggende gårde, og da hun var meget sparsommelig, anså man hende for at have en del skillinger på kistebunden. En dag havde hun aftalt, at en husmand fra Østerby skulle komme og hjælpe hende med vedligeholdelse af hendes hus. Husmanden var imidlertid blevet forsinket i at møde, da han var blevet indkaldt til at gøre vagttjeneste. Nu hændte det sig, at husmandens kone netop skulle til Alsrup på den aftalte dag, og hun ville derfor lige kigge ind forbi Sara og fortælle hende at hendes mand desværre var blevet forhindret i at komme.

Da husmandens kone ankom til Saras lille hus, fandt hun døren låst, og hun kiggede derfor ind ad et af vinduerne. Her mødte et frygteligt syn hende! Sorte Sara lå blodig og forslået ved ildstedet. Konen løb straks hen til en af de nærmeste gårde, og fortalte med bæven i stemmen om det uhyggelige syn. Døren til Saras hus blev brækket op, og der fandt man Sorte Sara liggende på ildstedet med to knivstik i halsen aldeles stiv og kold.

Der blev straks sendt bud efter birkedommer Lars Petersen i Brundby, som hurtigt ilede til stedet, tog liget i øjesyn og foretog undersøgelser. Dødsattesten lød som følger:

”Den ugifte Sara Jørgensdatter havde et hu i Agerup. Hun fandtes om fredagen den 30.november myrdet i sit hus i bemeldte Agerup med 8 sår i hovedet, 2 knivstik i halsen, et led næsten afskåret af en finger og et dybt sår i den ene hånd. Under hende, til venstre side, lå en ildtang, og til højre en lysevæge, som havde været tændt. Pengene fandtes røvede, men ellers var husets bo urørt. ”

Birkedommeren forhørte straks naboerne, som alle havde deres alibi i orden. Den foregående dag havde man intet observeret, derimod havde man set lys brænde hos Sara den 28. november. Den 4. december 1810 blev den ugifte 45-årige Sara begravet på Besser kirkegård.

Nu gik snakken om, hvem morderen kunne være. Ved en tilfældighed havde nogle Besser-folk set en soldat med blodbestænkede benklæder, der i mistænkelig grad strøede om sig med penge. De meldte sagen til birkedommeren, som straks lod den pågældende soldat arrestere, og bringe til vagtstuen i Onsbjerg. Her blev soldaten forhørt.

Soldaten hed Jens Fausing, og gjorde tjeneste på Kyholm. Her havde han været siden 1805, og han var derfor godt kendt på Samsø. Han havde ikke tidligere været straffet, men kammeraterne undgik ham på grund af hans skumle udseende og indesluttede væsen.

Jens Fausing fortalte under forhøret, at han ganske rigtigt havde været i Besser den pågældende dag. Han var sammen med nogle andre soldaterkammerater taget på orlov, og sejlet fra Kyholm til Besser Rev, hvor de var blevet sat i land. Om eftermiddagen ville soldaterne sejle tilbage til Kyholm, men det viste sig umuligt, da det blæste op til storm. De gik derfor til Besser, hvor de ville søge kvarter for natten. I Besser forlod ens Fausing de øvrige soldater under påskud af, at han ingen kendte her. Han vandrede nu mod Østerby, hvor han forsøgte at få husly hos en kvinde der var alene hjemme. Kvinden bad den skumle Fausing om at forsvinde. Det var netop ved at blive mørkt. Siden havde ingen set noget til Fausing, før han den næste dags formiddag dukkede op på et værtshus i Besser, hvor hans øvrige kammerater sad og spillede kort. Idet Fausing trådte ind ad døren udbrød en af musketterne: ”Nej hvor er du blodig på dine bukser,”  hvorpå Fausing i en fart var forsvundet ud af huset. Han forsøgte at vaske blodet af i en møddingpøl, og forklarede lidt efter, da han igen trådte indenfor, at han havde fået næseblod på vej hertil og at det var derfra blodet stammede. Mistanken blev yderligere vakt, da han rundhåndet trakterede sine kammerater med drikkevarer, han der ellers ikke plejede at have penge på sig.

I begyndelse nægtede Fausing, men da en forhørsdommer ankom fra København brød Fausing omsider sammen og tilstod mordet på Sorte Sara i Agerup. Han påstod endvidere, at han ikke havde været ene om mordet, og at hans medskyldige var en soldat ved Samsø Landeværn som hed NIELS FLINK.
Flink blev derpå arresteret, men blev hurtigt løsladt efter at han havde bevist sin uskyld.

Jens Fausing blev dømt til halshugning, kroppen skulle lægges på stejle og hovedet skulle sættes på en stage.

14. juni 1811 strømmede folk til henrettelsesstedet, og der var snart sort af mennesker. Omringet af talrig vagt af musketter og infanterister begav Jens Fausing sig nu på sin sidste vandring ad Selvig til. Her var der på en bakke rejst et skafot ved den nuværende Lykkestrupgård.

Han gik strunk og oprejst til retterstedet, og var ved godt mod, indtil han fik øje på skafottet øverst på bakken. Da gav det et sæt i ham, han tog huen af og begav sig helt hen til skafottet. Derefter læste provst Hammer fra Besser en lille tale op for Fausing, og da den var til ende, svang skarpretteren sit tunge sværd over Fausings hoved og skilte det fra kroppen. Efter den tid hed bakken ikke andet end Fausings Bakke til minde om den uhyggelige begivenhed, der udspillede sig i året 1811.


hvem er denne Niels Flink ?
Hej spørger jer om der er nogen Samsømedslægsforskere som kan hjælpe med hvem den Niels Flink er. Han er helt sikkert en af mine forfædre.

Lige nu synes jeg der er mindst 3 muligheder for en soldat ved Samsø landeværn i 1810:
Niels Nielsen Flinck, født 26. marts 1786 i Koldby og død 10. dec 1836.
Søn af Niels Mouritsen og Mette Sørensdatter, Koldby.
barn Niels Hendrik Nielsen Flink, starter Flinchs hotel.
Niels Nielsen Flinck, født 1792 Besser.
Bliver gift 1823 med Mette Frederiksdatter.
Søn af Niels Nielsen Flink og Ane Olesdatter.

Børn:  Ole Poulsen 1787

          Karen Nielsdatter 1789

          Niels Nielsen 1792

          Jens Nielsen 1795

          Lars Nielsen 1800
Niels Jensen Flink, født 1778. gift med Dorthe Sørensdatter i Tranebjerg.
Børn Jens Nielsen Flink 1811 og Anne Mette Nielsdatter Flink 1814.
Død 21. sept 1828 Brundby Tranebjerg.

kilde: http://www.kefoos.dk KB og FT