Flink/Flinch/Flinck og dets oprindelse.

Citater vedrørende efternavnet Flink:

 

 

G. Schleisner. 46.4. København år 1891.

Samsø og dens Befolkning:
Fremstilling af Levevilkårene samt undersøgelse af Fødsels- og Dødelighedsforholdene 1815-89.

I årene 1807-14 blev 400 mand indkvarteret på Samsø. De kom fra mange forskellige egne af landet. Mange af dem fik uægte børn på Samsø og flere giftede sig på øen. Bl.a. navnet Flink synes at stamme fra den tid.

 

Poulsen, Frederik. 46.4. Samsø 1902.

Historiske og kulturelle Efterretninger om Samsø. Afsnittet: Slægsnavne på Samsø.

350 Slægtsnavne på Samsø fremkommet vha gennemgang af Gamle Skattemantal, Kalundborg Slots Jordebog 1598, Samsøs Matrikul 1690, Tingbøger og Skifteprotokoller 1657-1862, samt 2 tingsvidner af Samsø Landsthing fra 1424-1445.

Flinck set første gang på Samsø i 1710.

 

Søndergård, Georg. 89.689.

Danske efternavne.

Flinck, 31 personer bærer navnet i Danmark. Sidefølgende Flink

Flink, 86 personer i Danmark bærer navnet. Dansk tilnavn.

Flinch,

 

Søndergård, Georg. 89.689.

Oversigt over efternavne i Danmark. Odense Universitet 1987.

Dem som døde efter CPR-numrenes indførelse er ikke slettet i denne optælling. DVS. de som døde fra 1968 til 1987 figurere også her, sammen med de nulevende.

Antal

Flinck

Flink

København

24

26

Sjælland

2

19

Lolland Falster

-

1

Bornholm

5

-

Fyn

1

29

Jylland

-

36

Total

32

111

 

Justitsministeriet 1980.

Fortegnelse over navne der i tiden indtil 1. januar 1980 er forbeholdt, jfr. §7 lov 140 af 17. maj 1961 om personnavne.

Flinck

Flinck-Hansen

Flink

Flink-Olsen

 

Familiedirektoratet 10. august 1987. Bekendtgørelsen om forbeholdte navne 31. april 1981.§7 lov nr 193.

Bekendtgørelsen omfatter dels navne, der er givet ved navnebevis, og som ikke tidligere er forbeholdt, dels navne, som er forbeholdt ved skriftlig anmeldelse til Familiedirektoratet.

Flinck

Flinck-Hansen

Flink

Flink-Olsen

 


Den hidtidige opfattelse af hvordan Flink-navnet er opstået.

Laura Flink. (farmor)

Manden fik tilnavnet Flink, da han redede nogle værdier, fra et skib der var strandet, ved en lille ø nær Samsø.

 

Lenes kommentar:

 - denne historie er antagelig den historie om Jens Pedersen Ane-nummer 82, læs bilaget. Han kommer aldrig til at hedde Flink, men hans datter bliver gift med Peter Larsen Flink. På den måde er Jens Pedersens historie blevet introduceret i Flink-slægten.

 

 

 

Laura Flink. (farmor)

En styrmand, ved efternavn Flink, hvis skib strandede ved Samsø, besluttede at gå i land og bosætte sig her.

 

Lenes kommentar:

Gyldendal. Kaptajn Marryat har skrevet en bog hvis titel er: Styrmand Flink. Se billed her over.

En beretning om en lille families skibbrud på en fjerntliggende ø, om hvordan de bygger en bjælkehytte, Bogen er udkommet i 9 forskellige udgaver. Bodil Cook-Clausen fortæller at hun i sine unge dage oversatte bogen fra svensk til dansk. I Sverige er Flink et mere almindeligt navn end i Danmark. Det var ikke hende selv som besluttede titlen, og hun ved ikke hvorfra titlen kom.
hvis du ønsker at læse bogen så har jeg et ekstra eksemplar.

 

 

 

Jerl Flink i Nyborg og

Rita Flink i København og

Richardt Sune Flink, Operasanger ved Det Kongelige Teater og

Carsten Flink i Horbelev.

Deres forfædre er indvandret fra Sverige. De er ikke i slægt med os.

Svensk Soldatertilnavn.
I Sverige fik soldaten det tilnavn som hans hus hed. Når han blev hjemsendt fik næste soldat i samme hus det samme tilnavn.           
 svensk slægtsforsker

 

James Flink, København

Mine forfædre er indvandret fra Rusland. De er ikke i slægt med os.

 

Leif Flink, Holstebro og

Erik Flink, Århus, Advokat.

Slægten er indvandret fra Finland. De er vores slægt.

 

 

På nuværende tidspunkt har jeg ikke fundet frem til hvorfra slægtsnavnet stammer.

Foreløbig er slægtsnavnet ført tilbage til 1665 i Jylland.

 

Noter efter Telefonbogsmøde sommeren 2005, Lene Flink Knudsen