Tip Tip Olde Forældre
farfars oldeforældre

Ane 32 , Farfars farfar far:

Knud Andersen

Født: Fraugde Sogn. den 23. februar 1797 Fraugde Kjærby.

Forældre: som er viet 21. oktober 1774 Fraugde Kærby, Fraugde Sogn, Kjærby

Gårdmand: Anders Jensen, 1745-1798

Hustru Kirsten Pedersdatter, født 1753-1826

Døbt:     Fraugde sogn, Odense Amt

26. februar 1797 lod Gårdmand Anders Jensen og Hustru af Kierby en Søn fødtes den 23. februar og blev navngivet Knud.

Faddere ved dåben: Madam Ibsen af Fraugde bar ham og ….Bødker ….Hustru afa… Kjærbye …. Mads Hansen, Jørgen Jensen og Rasmus Pedersen alle af Kjærbye.

 

Søskende: i Fraugde Kjærbye

Anna Andersdatter, født 1774

Jens Andersen, født 1776

Jens Andersen, født 1778 overtager gården
Karen Andersdatter født 1783
Peder Andersen, født 1784
Mette Andersdatter, født 1787
Anna Marie Andersdatter, født 1792
Knud Andersen, født 1797
   

 

Viet: 1. gang     Nørre Broby 26. november   1824

Ungkarl Knud Andersen af Fraugde Kjærbye, 27 år,

Pigen Anne Catrine Hansdatter, en datter af Gårdmand Hans Larsen af Ståbye, 24 år.

Vidner: Gårdmand Anders Hansen af Ståbye [hans far] og Hans Hansen af Nørrebrobye.

2. gang     1834 11.april Vejle kirke.

Knud Andersen Gårdmand og Enkemand i Ståbye 37 år og

pigen Kirsten Pedersdatter af Weile, 26 år.

Vidner: Selvejergårdmand Peder Erichsen og Husmand og Smed Johan Frederik Josefsen af Weile.

 

Børn:   

Ane Marie Knudsen, født 1825        mor Anne Catrine

Kirsten Knudsen, født 1826              mor Anne Catrine
Hans Knudsen, født 1829               
mor Anne Catrine
Anders Knudsen, født 1831           
mor Anne Catrine
Karen Knudsen, født 1833              
mor Anne Catrine
Peder Knudsen, født 1839               mor Kirsten

Rasmus Knudsen, født 1841        mor Kirsten
Anne Catrine Knudsen, født 1843   mor Kirsten . opkaldt efter Knuds 1. kone
Jens Knudsen, født 1845                 mor Kirsten
Christen Knudsen, født 1848          mor Kirsten

 

Folketælling:

odense, Aasum, Fraugde, Kiærbye Bye, , , 3, FolkeTælling-1801

Kirsten Pedersdatter, 48 , Enke, Huusmoder, Gaardmandsenke,
Jens Andersen, 23 , Ugift, Hendes barn, Forestaar gaardens drift for moderen,
Anna Andersdatter, 26 , Ugift, Hendes barn, ,
Peder Andersen, 16 , Ugift, Hendes barn, ,
Mette Andersdatter, 13 , -, Hendes barn, ,
Anna Marie Andersdatter, 8 , -, Hendes barn, ,
Knud Andersen, 4 , -, Hendes barn, ,
Lars Hansen, 26 , Ugift, Tienestekarl, National soldat,

svendborg, Sallinge, Nørre Broby, Staabye, , En gaard, 140, FolkeTælling-1834

Knud Andersen, 37 , Enkemand, , Gaardmand,          hans 1. kone er død. et barn på under 1 år.
Anne Marie Knudsen, 9 , Ugift, , Hans børn,               mor Anne Catrine
Kirsten Knudsen, 8 , Ugift, , Hans børn,                     mor Anne Catrine
Hans Knudsen, 5 , Ugift, , Hans børn,                         mor Anne Catrine
Anders Knudsen, 3 , Ugift, , Hans børn,                     mor Anne Catrine
Karen Knudsen, 1 , Ugift, , Hans børn,                        mor Anne Catrine
Niels Andersen, 24 , Ugift,  Hans Andersen, 19 , Ugift,  Kirsten Hansdatter, 26 , Ugift, Gjertrud Pedersdatter, 21 , Ugift, Karen Rasmusdatter, 16 , Ugift, , Tjenestefolk,

svendborg, Sallinge, Nørre Broby, Staabye bye, , en gaard, 133, FolkeTælling-1845

Knud Andersen, 48 , Gift, , Gaardmand, født i Fraugde sogn. Odense Amt.
Kirsten Pedersdatter, 37 , Gift, , Hans kone, født i Veile sogn. Svendborg Amt
.   hans 2. Kone
Marie Knudsen, 20 , Ugift, , Deres børn, født i Nørre Broby Sogn.      
mor Anne Catrine
Kirsten Knudsen, 19 , Ugift, , Deres børn, født i Nørre Broby Sogn.    
mor Anne Catrine
Hans Knudsen, 16 , Ugift, , Deres børn, født i Nørre Broby Sogn        
mor Anne Catrine
Anders Knudsen, 14 , Ugift, , Deres børn født i Nørre Broby Sogn      
mor Anne Catrine
Karen Knudsen, 12 , Ugift, , Deres børn født i Nørre Broby Sogn        
mor Anne Catrine
Peder Knudsen, 6 , Ugift, , Deres børn, født i Nørre Broby Sogn           mor Kirsten
Rasmus Knudsen, 4 , Ugift, , Deres børn,
født i Nørre Broby Sogn       mor Kirsten
Anne Catrine Knudsen, 2 , Ugift, , Deres børn,
født i Nørre Broby Sogn.                          mor Kirsten . opkaldt efter Knuds 1. kone
Lars Andersen, 41 , Ugift, , Tjenestefolk, Her i s. Peder Hansen, 25 , Ugift, , Tjenestefolk, Her i s. Kirsten Hansdatt., 36 , Ugift, , Inderste, Her i s.

Død:   Nørre Brobye. død 7. december  1879.  Aftægtsmand på Ståby Mark. Knud Andersen. 82¾ år

Begravet:    begravet 13. december. Nørre Broby.

 

Ane 33, Farfars farfars fars 1. kone :

Knud Andersens’ 1. Hustru

Anne Cathrine Hansdatter

Født:    Nørre Broby kirkebog 1801 mellem 25. feb og 11. marts

Gårdmand Hans Larsen og hustru Kirsten Pedersdatter en datter til dåben blev kaldet Anne Cathrine.

Forældre: Gårdfæster, Hans Larsen og Kirsten Pedersdatter.   

Faddere: Dorthe Hansdatter, Anders Nielsens Hustru i Svendborg. Niels Andersen, Jens Hansen, Anders Hansen

Nr. Broby. 26. juni 178 Ungkarl Hans Larsen i Ståby trolovet til Pigen Kirsten Pedersdatter sammesteds.

Forløftningsmændene vare Iver Madsen Ståby og Mads Madsen Vittinge. Viet 6, nov 1782

Nr. Broby 3.feb 1764 hafde Peder Jørgensen Gårdmand i Stouby en datter til Dåben som heder Kirsten.     Kilde: Ove Nibe

    Folketællingen 1787 Nørre Broby, Ståby

   Hans Larsen, 29 år gift hosbonde, Bonde og Gårdbeboere

   Kirsten Pedersdatter, 22 år gift madmoder

   Johanne Hansdatter 4 år, ugift Deres børn af 1. ægteskab

   Kirsten Hansdatter, 2 år, ugift, deres barn af 1. ægteskab

Søskende:      Nørre Broby kirkebog. Torsdagen den 5. july 1798 blev Hans Larsen, Gårdmand i Ståby, hans datter hjemmedøbt og kaldet Anne Kirstine.

 

Folketælling 1801, Svendborg amt, Sallinge herred, Nørre Broby sogn, Ståby 14

Hans Larsen, 44 år, gift huusbonde. Bonde og gårdbeboer

Kirsten Pedersdatter, 36 år gift hans kone

Johanne Hansdatter, 17 år ugift, deres børn

Kirsten Hansdatter, 16 år ugift, deres børn

Maren Hansdatter, 7 år ugift, deres børn

Giertrud Hansdatter, 5 år ugift, deres børn

Anne Kirstine Hansdatter , 2 år ugift, deres børn

Mads Rasmussen, 21 år, tjenestekarl

 

Viet :        Nørre Broby 26. november   1824. Ungkarl Knud Andersen af Fraugde Kjærbye, 27 år,

Pigen Anne Catrine Hansdatter, en datter af Gårdmand Hans Larsen af Ståbye, 24 år.

Vidner: Gårdmand Anders Hansen af Ståbye [hans far] og Hans Hansen af Nørrebrobye.

 

Anne Catrines børn med Knud Andersen:

Ane Marie Knudsen, født 1825 

Kirsten Knudsen, født 1826     
Hans Knudsen, født 1829
Anders Knudsen, født 1831
Karen Knudsen, født 1833     

Død:  Gårdmand, Knud Andersen i Ståby’s Hustru, Død 27. november 1833, 33½  eller 43½ år gammel.

Nørre Broby. Født i Ståby  …nd. Datter af Gårdfæster, Hans Larsen og Kirsten Pedersdatter.

Bagravet 3. december 1833 Nørre Broby.

 

 

Ane 33 Farfars farfars mor:  Kirsten Pedersdatter

Knud Andersens’ 2. Hustru

Født:     20. dec 1807 fødte og døbt 23 dec navnet Kirsten. Blev Gårdmand Peder Erichsen og kone Maren Rasmusdatter døbt datter ført til Kirken.

Døbt:     1808 Vejle, ført til kirken 3. januar. Pigen Karen Erichsdatter fra Heden bar det. Testes Hans Hansen, Erich Hansen begge Gårdmænd i Vejle.

Og Erich Steffensen Husmand Vejle sogn

Viet :           1834 11.april Vejle kirke. Knud Andersen Gårdmand og Enkemand i Ståbye 37 år og pigen Kirsten Pedersdatter af Weile, 26 år.

Vidner: Selvejergårdmand Peder Erichsen og Husmand og Smed Johan Frederik Josefsen af Weile.

 

Kirsten Pedersdatters børn med Knud Andersen:

Peder Knudsen, født 1839                      

Rasmus Knudsen, født 1841               
Anne Catrine Knudsen, født 1843  opkaldt efter Knuds 1. kone som døde 1833
Jens Knudsen, født 1845                        
Christen Knudsen, født 1848

Svendborg Amt , Sallinge herred, Nørre Broby Sogn, Staabye bye, en gaard, 144, FolkeTælling-1840

Knud Andersen, 43 , Gift , Gaardmand,
Kirsten Pedersdatter, 32 , Gift, , Hans kone,
hans 2. Kone
Ane Marie Knudsdatter, 15 , Ugift, , Deres børn,
mor Anne Catrine

Kirsten Knudsdatter, 13 , Ugift, , . mor Anne Catrine
Hans Knudsen, 11 , Ugift, ,                    
mor Anne Catrine
Anders Knudsen, 9 , Ugift, ,                    
mor Anne Catrine
Karen Knudsen, 7 , Ugift, ,                     
mor Anne Catrine
Peder Knudsen, 1 , Ugift, ,                      mor Kirsten

 

Svendborg Amt , Sallinge herred, Nørre Broby Sogn, Staabye bye, en gaard, 133, FolkeTælling-1845

Knud Andersen, 48 , Gift , Gaardmand, født i Fraugde.
Kirsten Pedersdatter, 37 , Gift, , Hans kone, Født i Vejle
hans 2. Kone
Marie Knudsdatter, 20 , Ugift, , Deres børn,
mor Anne Catrine

Kirsten Knudsdatter, 19 , Ugift, , . mor Anne Catrine
Hans Knudsen, 16 , Ugift, ,                    
mor Anne Catrine
Anders Knudsen, 14 , Ugift, ,                  
mor Anne Catrine
Karen Knudsen, 12 , Ugift, ,                   
mor Anne Catrine
Peder Knudsen, 6 , Ugift, ,                      mor Kirsten

Rasmus Knudsen 4                   mor Kirsten

Anne Catrine Knudsen 2             mor Kirsten

2 tjenestefolk og Kirsten Hansadatter 36 år, inderste født her i sognet

 

Svendborg amt, Sallinge Herred, Nørre Broby Sogn, Staabye Bye, , en Gaard, 158, FolkeTælling-1850

Knud Andersen, 53 , Gift, , Gårdmand, født i Fraugde Kjærbye, Odense Amt.
Kirsten Pedersdatter, 42 , Gift, , hans Kone, født i Veile Sogn., Svendborg. Amt.
hans 2. kone
Marie Knudsen, 25 , Ugift, , deres Børn, født i Nørrebrobye Sogn                            
mor Anne Catrine
Hans Knudsen, 21 , Ugift, , deres Børn, født i Nørrebrobye Sogn
mor Anne Catrine
Anders Knudsen, 19 , Ugift, , deres Børn, født i Nørrebrobye Sogn                          
mor Anne Catrine
Karen Knudsen, 17 , Ugift, , deres Børn, født i Nørrebrobye Sogn                            
mor Anne Catrine
Peder Knudsen, 12 , Ugift, , deres Børn, født i Nørrebrobye Sogn                              mor Kirsten

Rasmus Knudsen, 9 , Ugift, , deres Børn, født i Nørrebrobye Sogn mor Kirsten
Anne Catr. Knudsen, 7 , Ugift, , deres Børn,
født i Nørrebrobye Sogn mor Kirsten . opkaldt efter Knuds 1. kone
Jens Knudsen, 5 , Ugift, , deres Børn, født i Nørrebrobye Sogn    mor Kirsten
Christen Knudsen, 2 , Ugift, , deres Børn,
født i Nørrebrobye Sogn mor Kirsten
Kirsten Hansdatter, 42 , Ugift, , Forsørges af Huusfader, hans første Kones Søster, født i Nørrebrobye Sogn.

 

Svendborg amt, Sallinge Herred, Nørre Broby Sogn, Staabye Bye, , en Gaard, 158, FolkeTælling-1860

Knud Andersen, 63 , Gift, , Gårdmand, født i Fraugde,
Kirsten Pedersdatter, 53 , Gift, , hans Kone, født i Veile Sogn.
hans 2. kone
Marie Knudsen, 35 , Ugift, , deres Børn, født her i Sognet         
mor Anne Catrine
Anders Knudsen, 29 , Ugift, , deres Børn, født i Nørrebrobye Sogn
mor Anne Catrine
Karen Knudsen, 27 , Ugift, , deres Børn, født i Nørrebrobye Sogn                            
mor Anne Catrine
Peder Knudsen, 21 , Ugift, , deres Børn, født i Nørrebrobye Sogn                              mor Kirsten

Rasmus Knudsen, 19 , Ugift, , deres Børn, født i Nørrebrobye Sogn mor Kirsten
Anne Catr. Knudsen, 7 , Ugift, , deres Børn,
født i Nørrebrobye Sogn mor Kirsten . opkaldt efter Knuds 1. kone
Jens Knudsen, 15 , Ugift, , deres Børn, født i Nørrebrobye Sogn mor Kirsten
Kirsten Hansdatter, 52 , Ugift, , Husfaders svigerinde der af ham forsørges. født i Nørrebrobye Sogn.

 

Folketællingen 1880 Nørre Broby sogn, Ståby en gård 2.

Peder Knudsen, 40 ugift, fæstegårdejere, født i Nørre Broby.

Jens Knudsen, 34 år, ugift fæstegårdejere, født i Nørre Broby.

Kirsten Pedersdatter, 72 enke, deres moder, som af dem forsørges, født i Vejle sogn. samt 5 tjenestefolk.

 

Død:   13. august 1887, 79 år gammel. Enke efter Knud Andersen. Nørre Broby. Ståby.Ane 34   farfars farmors mors 1. mand

Hans Hansen, yngst

Maren Pedersdatters 1. mand

Gårdmand i Øster Hæsinge, Fæster på Enghavegård matr. 19a 1825-1832

Arvefæstegård under Arreskov. Se også faneblad ”Enghavegård”

Født:     1. søndag i Fasten 1790 Øster Hæsinge

Forældre: Hans Hansen, ældst, og Hustru Bodil Jørgensdatter af  Enggård

Viet 28. april 1779 i Øster Hæsinge. Gårdfæstere på Enghavegård 19a i Øster Hæsinge.

Døbt:    1. søndag i Fasten 1790 Øster Hæsinge 21. februar 1790

Viet : 1824 alt tænkeligt er gennemset og ikke fundet vielsen med Maren Pedersdatter.

Hans Hansen fæster Enghavegård 7.9.1825 efter sin stedfar.

Børn:    far Hans Hansen    alle født i Øster Hæsinge

Hans Hansen, 1. juni 1825

Kristen Hansen, 21. juni 1823

Karen Hansdatter, 22. august 1828

Peder Hansen, 17. januar 1829

Rasmus Hansen, 11. januar 1833 (afdøde gårdmand H.H.)

Folketællingen 1801 Øster Hæsinge

Kresten Rasmussen, 44 år, Gift Husbonde, Bonde og Gårdfæster

Bodil Jørgensdatter, 46 år, gift, Hans kone

Karen Hansdatter, 17 år hendes barn

* Hans Hansen, yngste, 11 år hendes barn

Kirsten Handatter, 7 år hendes barn

Maren Hansdatter, 4 år hendes barn

Mads Pedersen, 17 år ugift Tjenestedreng

Død:  yngste Hans Hansen, Død 5. juli 1832. 42 år gammel. Øster Hæsinge. Begravet: Øster Hæsinge. 12. juli 1832

 

34, Farfars farmors far:

Niels Pedersen

Maren Pedersdatters 2. mand

Gårdmand i Øster Hæsinge, Fæster på Enghavegård matr. 19a 1833-1878, Arvefæstegård under Arreskov

Født:     februar 1807-09 i Espe på Sydfyn. (kirkebogen er meget svært læselig)

Døbt:     Fastelavns Søndag 1809, som er den 20. februar. Espe Sogn

Viet : 2. april 1833, Øster Hæsinge Niels Pedersen, Ungkarl, Øster Hæsinge, 24 år gammel, fra Espe Sogn.

Enke efter Afdøde Gårdmand i Øster Hæsinge Maren Pedersdatter. 33 år gammel.

Niels Pedersen Fæster gården 30.9.1833 efter konens 1. mand Hans Hansen.

Vidner ved vielsen: Jørgen Larsen Husmand i Espe og Jørgen Rasmus Jensen, gårdmand i Øster Hæsinge

Børn:       far Niels Pedersen   alle født i Øster Hæsinge

Maria Lise Nielsen, 26. september 1837. Død 13. juni 1845, 8 år gammel af Tæring og Halssyge. forstanden berøvet i 8 ½ år.

Niels Nielsen, 31. januar 1840
Anne Nielsdatter, 28. februar 1843. gift med Rasmus som overtager Arvefæstet på gården.           

svendborg, Sallinge, Øster Hæsinge, gaard, 13, FolkeTælling-1834

Niels Pedersen, 27 , Gift, , gaardmand,
Maren Pedersdatter, 30 , Gift, , hans kone,
Hans Hansen, 9 , Ugift, , huusfaderes stifbørn,
Kristen Hansen, 8 , Ugift, , huusfaderes stifbørn,
Peder Hansen, 4 , Ugift, , huusfaderes stifbørn,
Rasmus Hansen, 2 , Ugift, , huusfaderes stifbørn,
Karen Hansen, 6 , Ugift, , huusfaderes stifbørn,
Søren Hansen, 19 , Ugift, Karen Larsdatter, 28 , Ugift, , tjenestefolk,

svendborg, Sallinge, Øster Hæsinge, En gaard, 10, FT-1845

unge Niels Pedersen, 37 , Gift, , Gaardmand, Espe bye og sogn, Svendborg Amt
Maren Pedersdatter, 45 , Gift, , Hans kone, Volstrup, Ringe sogn, Svendborg Amt
Hans Hansen, 20 , Ugift, , Deres børn,  opkaldt efter Marens 1. mand.
Karen Hansdatter, 18 , Ugift, , Deres børn,

Peder Hansen, 15 , Ugift, , Deres børn,
Rasmus Hansen, 13 , Ugift, , Deres børn,
Marie Elisa Nielsdatter, 9 , Ugift, , Deres børn,Være forstanden berøvet, fjollet eller afsindig i 8½ år.
Niels Nielsen, 6 , Ugift, , Deres børn,
Anne Nielsdatter, 3 , Ugift, , Deres børn,

Øster Hæsinge, Østerhæsinge By, , en Gaard, 10, FT-1850

unge Niels Pedersen, 42 , Gift, , Gaardmand, Espe
Maren Pedersdatter, 50 , Gift, , hans Kone, Volstrup
Peder Hansen, 20 , Ugift, , deres Børn, Ø. Hæsinge
Rasmus Hansen, 18 , Ugift, , deres Børn, Ø. Hæsinge
Karen Hansdatter, 23 , Ugift, , deres Børn, Ø. Hæsinge
Niels Nielsen, 11 , -, , deres Børn, Ø. Hæsinge
Anne Nielsdatter, 8 , -, , deres Børn, Ø. Hæsinge

Hans Hansen, 25 år Udcomanderet Soldat. (www.dda.dk)

Død : 14. januar 1876, Niels Pedersen, gårdmand i Øster Hæsinge. Gift. 67 år gammel

Begravet: 21 . januar 1876 Øster Hæsinge

 

35, Farfars farmors mor: Maren Pedersdatter

Født:     Herringe Kirkebog Søndag efter påske 1801 blev Peder Hansen og Lisbeth Erichsens datter Maren til dåben båret.

Kilde: Ove Nibe

Viet :     Marens første vielse med Hans Hansen fra Øster Hæsinge.    1819- 1824

Viet 2. gang 2. april 1833, Øster Hæsinge Niels Pedersen, Ungkarl fra Espe Sogn, Døbt Fastalavns Søndag 1809.

Vaccineret 13. august 1816. Øster Hæsinge 24 år gammel, Har faderens skriftelige tilladelse af 14. marts d.a.

Enke efter Afdøde Gårdmand i Øster Hæsinge Maren Pedersdatter. 33 år gammel.

Har Skifteretattest den 7. marts d.a. Graver Slaffilitzky på Brobygård og Fader Levin Slaffilitzky på Østergård. Svært af læse.

Vidner ved vielsen: Jørgen Larsen Husmand i Espe og Jørgen Rasmus Jensen, gårdmand i Øster Hæsinge

Søskende:   Herringe    Ove Nibe

1806 døbt 2juledag Anne Marie.

Folketællingen 1834 Volstrup Ringe sogn,

Anne Marie Pedersdatter 29 år viet med Niels Andersen 31 år.

Boende hos Peder Holte 60 og Elisabeth Erichsdatter 70 år. [som er hendes forældre]

I folketællingen 1845 Volstrup Herringe sogn. Niels Andersen og Anne Marie født i Herringe.

Børn:       alle født i Øster Hæsinge

Hans Hansen, 1. juni 1825, Far: yngste Hans Hansen
Kristen Hansen, 21. juni 1826,  Far: yngste Hans Hansen

Karen Hansdatter, 22. august 1828 Far: yngste Hans Hansen

Peder Hansen, 17. januar 1829. Far: yngste Hans Hansen
Rasmus Hansen, 11. januar 1833, Far: Afdøde Gårdmand yngste Hans Hansen, Hustru, enken Maren Pedersdatter.

Maria Lise Nielsen, 26. September 1837. Død 13. juni 1845, 8 år gammel af Tæring og Halssyge. F ar: unge Niels Pedersen, Gårdfolk.      

Niels Nielsen, 31. januar 1840. F ar: unge Niels Pedersen, Gårdfolk

Anne Nielsdatter, 28. februar 1843. F ar: unge Niels Pedersen, Gårdmand

svendborg, Sallinge, Øster Hæsinge, gaard, 13, FolkeTælling-1834,

Niels Pedersen, 27 , Gift, , gaardmand,
Maren Pedersdatter, 30 , Gift, , hans kone,
Hans Hansen, 9 , Ugift, , huusfaderes stifbørn,
Kristen Hansen, 8 , Ugift, , huusfaderes stifbørn,
Peder Hansen, 4 , Ugift, , huusfaderes stifbørn,
Rasmus Hansen, 2 , Ugift, , huusfaderes stifbørn,
Karen Hansen, 6 , Ugift, , huusfaderes stifbørn,
Søren Hansen, 19 , Ugift, Karen Larsdatter, 28 , Ugift, , tjenestefolk,

svendborg, Sallinge, Øster Hæsinge,  En gaard, 10, FT-1845, ingen tjenestefolk

unge Niels Pedersen, 37 , Gift, , Gaardmand, Espe bye og sogn, Svendborg Amt
Maren Pedersdatter, 45 , Gift, , Hans kone, Volstrup, Ringe sogn, Svendborg Amt 
Hans Hansen, 21 , Ugift, , Deres børn, Heri sognet
Karen Hansdatter, 18 , Ugift, , Deres børn,
Peder Hansen, 15 , Ugift, , Deres børn,
Rasmus Hansen, 13 , Ugift, , Deres børn,
Marie Elisa Nielsdatter, 9 , Ugift, , Deres børn, Være forstanden berøvet, fjollet eller afsindig i 8½ år.
Niels Nielsen, 6 , Ugift, , Deres børn,
Anne Nielsdatter, 3 , Ugift, , Deres børn, do

svendborg, Sallinge, Øster Hæsinge,  en Gaard, 10, FT-1850 ingen tjenestefolk

unge Niels Pedersen, 42 , Gift, , Gaardmand, Espe
Maren Pedersdatter, 50 , Gift, , hans Kone, Volstrup
Peder Hansen, 20 , Ugift, , deres Børn, Ø. Hæsinge
Rasmus Hansen, 18 , Ugift, , deres Børn, Ø. Hæsinge
Karen Hansdatter, 23 , Ugift, , deres Børn, Ø. Hæsinge

Niels Nielsen, 11 , -, , deres Børn, Ø. Hæsinge
Anne Nielsdatter, 8 , -, , deres Børn, Ø. Hæsinge

Hans Hansen, 25 år, Udcommanderet Soldat. (www.dda.dk)

svendborg, Sallinge, Øster Hæsinge, en Gaard, 11, FT-1855 ingen tjenesefolk

unge Niels Pedersen, 46 , Gift, , Gaardmand, Espe, Husfader, Lutheraner
Maren Pedersdatter, 52 , Gift, , hans Kone, Herringe Sogn, Svendborg Amt

Hans Hansen, 31 , Ugift, , hendes børn

Karen Hansdatter, 27 , Ugift, , hendes børn

Peder Hansen, 24 , Ugift, , hendes børn

Rasmus Hansen, 22 , Ugift, , hendes børn

Niels Nielsen, 16 , -, , deres Børn, Ø. Hæsinge
Anne Nielsdatter, 13 , -, , deres Børn, Ø. Hæsinge

Hans Nielsen Hansen, 2 år, deres plejebarn

svendborg, Sallinge, Øster Hæsinge, en Gaard, FT-1860 ingen tjenesefolk

Niels Pedersen, 52 , Gift, , Gaardmand, Espe, Husfader, Lutheraner
Maren Pedersdatter, 60 , Gift, , hans Kone, Herringe Sogn, Svendborg Amt

Karen Hansdatter, 32 , Ugift, , deres børn

Peder Hansen, 30 , Skrædder, deres  børn

Rasmus Hansen, 28 , Ugift, , deres børn

Niels Nielsen, 21 , -, , deres Børn, Ø. Hæsinge
Anne Nielsdatter, 18 , -, , deres Børn, Ø. Hæsinge

Hans Nielsen 7 år, deres plejebarn

Niels Hansen, 19 år født i Herringe, Skrædderdreng

svendborg, Sallinge, Øster Hæsinge, en Gaard, FT-1870 ingen tjenesefolk

Niels Pedersen, 62 , Gift, , Gaardmand, Espe, Husfader, Lutheraner
Maren Pedersdatter, 68 , Gift, , hans Kone, Herringe Sogn, Svendborg Amt

Peder Hansen, 39 , Ugift, , stifsøn, Skræddermester

Karen Hansdatter, 41 stifdatter

Niels Nielsen, 30 , søn, Ø. Hæsinge

Anne Nielsdatter, 26 , datter  Ø. Hæsinge

Hans Nielsen Hansen, 16 år, plejesøn

Død:            21. juni 1876. Maren  Pedersdatter. enke efter Gårdmand Niels Pedersen i Øster Hæsinge. 75 år.

Begravet: 27. juni 1876 Øster Hæsinge

 

Sverige, farfars mors fars forældre
ane 36 Farfars morfars far: Åbon
Nils Andersson, født den 19. jan 1812 Onslunda Skåne Sverige.
boede i Vanstad indtil 1853, flytter til Tunby 15 Smedstrup.

Gerdas plejefars far: Tækkemand
Niels Pedersen, Hindsholm, viet efter 1841

ane 37 Farfars mors biologiske fars mor
Gertrud Jönsdotter
født 8. nov 1825 i Onslunda, Skåne Sverige.

Gardas Plejefars mor:
Ugifte louise Nilsdatter.
viet efter 1841, Hindsholm.
farmors farfars forældre

Ane 40

Farmors farfar far:

 

Peder Lassen Larsen [Flink]

I kirkebogen er han ikke døbt Flink.

Efternavnet Lassen er i kirkebogen rettet til Larsen.

 

Født: 21. marts 1831 i Østerbye, Besser sogn på Samsø.

ægte. Peder Larsen, Husmand Lars Nielsen og Hustru Marie Pedersdatter af Østerbye.

Døbt: 17 april 1831 i Besser Kirke på Samsø.

Fadderne var: Jens Skippers Kone, bar Barnet, af Thorup bar barnet.

Husmand Michel Michelsen af Besser.

Ungkarl Rasmus Michelsen af Selleballe.

Ungkarl Jørgen Jensen af Besser.

Pigerne Ane Marie Jørgensdatter af Selleballe.

og Egedie Poulsdatter af Østerbye.

 

Vaccineret 14. september 1839.

 

Konfirmeret:

1847 Besser sogn, Peder Larsen i Østerbye.

Født 17. april 1831. Kundskabe og opførsel: God sædelig. Vacc 14. sept 1839 af Mønsted,

Forældre: Afdøde Husmand Lars Nielsen Flink og Enken Maren Pedersdatter Østerbye.

Rejste til Tunø den 1. maj 1847, 16 år gammel, for at tjene.

 

Viet: 2. December 1855 i Tunø kirke Ungkarl på Tunø Peder Larsen Flink med Caroline Marie Jensdatter Datter at Lods Jens Pedersen på Tunø.

Brudgommen vaccineret 14.dec 1859 af Mønsted.

Bruden vaccineret 13. sept 1837 af Hvalsøe.

Vidner Jens Christensen og Johannes Rasmussen.

 

Å arhus Amt, Ning herred, Tunø ø, Tunø by, Et huus, 41, Folketælling-1860 =Søndenom 29

Navn:

Alder

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv

Fødested:

Peder Larsen Flink

29

Gift

Huusfader, dagleier

 

Besser sogn Holbæk amt

Caroline Marie Jensdatter

30

Gift

Hans kone [Peder Larsen Flink]

 

Her i sognet

Karen Marie Flink

4

Ugift

Deres barn

 

Her i sognet

Christian Jensen Flink

2

Ugift

Deres barn

 

Her i sognet

Jens Pedersen

78

Enkemand

Huusfaders svigerfader, der af ham forsørges, lods

 

Her i sognet

 

Århus Amt, Ning Herred, Tunø ø, Tunø By, Hus, 2, Folketælling-1870 Søndenom 61

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Peder Larsen Flink

38

gift

Husfader

Daglejer

Besser sogn på Samsø

Karoline Marie Jensdatter

39

gift

Husmoder

 

Thunø

Karen Marie Kirstine Flink

13

ugift

Datter

 

Thunø

Christian Jensen Flink

11

ugift

Søn

 

Thunø

Lars Peter Flink

7

ugift

Søn

 

Thunø

Frederik Ferdinand Flink

5

ugift

Søn

 

Thunø

Boline Marie Frederikke Flink

2

ugift

Datter

 

Thunø

 

Århus Amt, Ning Herred, Tunø ø, Tunø by, Huus, 6, Folketælling-1880

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Peder Larsen Flink

49

gift

Husfader,

daglejer

Taarup Sogn Samsø

Karoline Marie Flink født Jensen

49

gift

Husmoder

 

Tunø Sogn

Frederik Ferdinand Flink

13

ugift

Deres barn

 

Tunø

Boline Marie Frederikke Flink

12

ugift

Deres barn

 

Tunø

Klara Katrine Konstance Flink

9

ugift

Deres barn

 

Tunø

 

Århus Amt, Ning Herred, Tunø ø, Tunø by, Huus, 9, Folketælling-1890

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Peder Larsen Flink

59

gift

Husfader

Husmand

Besser Sogn Samsø

Caroline Marie Jensen

59

gift

Husmoder

 

Besser Sogn Samsø

Rasmus Sørensen

23

gift

Svigersøn

Sømand

Gylling sogn Aarhus amt

Clara Petrea Constance Flink

19

gift

Barn

 

Thunø

Drengebarn uden navn

[senere Henrik Strandborg]

-

-

Barn

 

Thunø

Peter Flink [søn af Christian Jensen Flink og Anne Marie Smedegård som er død]

6

ugift

Pleiesøn

 

Vinderslev sogn Viborg amt

 

Århus Amt, Ning Herred, Tunø ø, Tunø by, Huus, 25 15 Folketælling-1901

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Andreas Pedersen

 

gift

husfader

Blikkenslager

Skjærup Vejle amt

Boline Pedersen

 

gift

husmoder

 

Tunø Århus amt

Thora Jensen

 

ugift

barn

 

Tunø Århus Amt

Ejnar Jensen

 

ugift

barn

 

Tunø Århus Amt

Carl Pedersen

 

ugift

barn

 

Tunø Århus Amt

Peder Flink

69

gift

Husfader

aftægtsmand

Østerby Besser Sogn Samsø

Caroline Flink

69

gift

Husmoder

aftægtskone

Tunø Århus Amt

 

 

Død : 21. marts 1901 på Tunø.

Peter Larsen Flinch – aftægtsmand på Tunø.

 

Begravet:   26. af Rambusch.

se også søskende Flink