Forfatteren Morten Korch og hans forfædre
Lidt blandede noter om Morten Korch

Forfatteren Morten Korch og hans forfædre.

 

Morten Luther Gudmund Korch
Født 17 Jan 1876 Over Holluf, Fyn
Død: 8 Oct 1954 Charlottenlund Begravet: Fraugde Kirkegård

Folketælling 1901 Odense Amt, Odense Købstad, Nedergade, 2054A, 2,
Morten Korch 17. januar 1876 Gift Husfader Kjøbmand Over Holluf Pr. Marslev
Elna Korch 20. juni 1873 Gift Husmoder Odense
Inger Korch 6. februar 1900 Ugift Barn Odense

Morten Korch bliver
gift 1° 10. aug 1899 i Odense med Elna Marie Løngreen Frydendahl
datter af Købmand RT Frydendahl og Augusta Løngreen.
de får børnene:
Inger Marie Korch født 6.feb 1900,

Svend Christian Korch 22/6-1901
Ellen Korch født 20/2-1904
Rigmor Korch født 30/7-1906

Morten bliver gift 2°den 21. feb 1908 i Jyllinge med præstedatter
Petra Sofie Bruun født den 8. jan 1875 i Vium
datter af sogneprøst Andreas Larsen Bruun og Andrea Frederikke Christina Herskind Obel
da får 2 drenge : Morten Andreas Korch født 25/3-1909 Odense

og opslag i kirkebogen for Sengeløse sogn den 15. sept 1911 Knud Korch, Hakkemose Forældrene:                 Morten Luther Gudmund Korch Direktør på Hækkemose, 35 år
og Hustru Petrea Sophie Bruun 36 år,
Morten og Sofie er viede i Jyllinge Kirke 1908 den 21. Februar.
Sønnen Morten Andreas er døbt den 22. okt Pastor Munck i Tåstrup Nykrike.
Faddere: Proprietær Johannes Nordby og Hustru Valborg af Hakkemose,
Lærerinde Ellen Ring af København, Lærer Johan Ludvig Korch af Alrø, [Mortens far bror]
Grosserer M.C. Jørgensen i Odense og Barnets Fader

 

Morten Korchs forældre er:

Ole Rye Aarsleff Korch født 1843 Barløse og Mette Kirstine Birgitte Sofie Raben født 1890 Anslet Skole Sommersted.

Ole dør i Over Holluf 1938 og Mette dør sst 1903. I flere af folketællingerne kaldes han Olaf.

                              Mortens søskende er alle født i Over Holluf:

                              Søren Peter Raben Korch 1870

                              Robert William Korch 1878

                              Laura Susanne Korch 1881

                              Johan Ludvig Oluf Korch 1869

                              Johanne Sophie Korch 1892, som også bliver forfatter.

Oles søskende er

Bodil Christine Korch 7. februar 1838 født i Tommerup.

Forpagter Johan Ludvig Korch i Tommerup Præstegård Hustru Susanne Petrine født Aarsleff.

Faddere: Jomfru P.S. Korch i Tommerup, Jfr C.R. Preisler af Baagegaard, Skolelære Høisholt i Brylle, Møller Lorentzen i Tommerup, Gmd Peder Christian Jensen i Frøigård.

Peter Jensen Korch 1841, født i Barløse. Peter bliver gift med Adolfine Caroline Kristine Runge [se denne gren]

Christian Brandt Korch 1847, bliver købmand i Nyborg. Her får Morten sin købmandsuddannelse.

Ernst Julius Korch 1850,

 

Morten Korchs farfar:

Johan Ludvig Pedersen Korch født 18. juli 1814 Ulbølle, søn af skolelærer og degn i Ulbølle Peder Jensen Korch og hustru Birthe Sophie Larsdatter.

Johan er gift med Susanne Petrine Aarsleff. Viet 28. april 1837 Tommerup sogn.

Ungkarl og Forpagter Johan Ludvig Korch i Tommerup Præstegård, 23 år Vaccineret af Skolelærer Korch, Jomfru Susanne Petrine Aarsleff fra Sønder Åbye Præstegård, 26år. Vaccineret af Fench. Efter lysning foretaget i Huusby kirke.

Vidner er Propritær Martin Carl Preisler v. Baggegård og Kristen Jens Nicolai Lund i Tommerup.

14 okt 1806 Ryslinge 20. Dom efter trin blev Gr. Ole Rye Aarsleff hans hustru Bodil Christine Jansen, på Langholm blev en lille søn begravet. han var født den 14de oktober og døde samme dag 6 timer efter fødslen

 

Ryslinge kirkebog 1810 den 17de

samme dag Gr. Ole Rye Aarslev på Langholm hans hustru Bodil Christine Jansen, døde den 12te November. begravet 29 år gammel.

Susanne Petrine ejudem samme dag blev barnet Hr. Ole Rye Aarslev på Langholm og afdøde Hustru Bodil Christine Jansen, deres datter som var født den 10de oktober og hjemmedåben som introduceres  den 14. ejudem kalder Susanne Petrine finder publiceret i kirken. Jomfru Bakker fra Holmstrup bar hende, Jomfru Carlsen fra Svendborg gik for, Fadderene var Gd. Birkedommer Brandt Krumstrup Gr. Clausen forpagter Gr. Købmand Bondo fra Svendborg.

Susanne dør 3. dec 1852 i Barløse.

 

Folketællingen Barløse 1850 Degneboligen 48

Johan Ludvig Korch, 36 år gift skolelærer kirkesanger, født i Ulbølle

Susanne Petrine født Aarsleff 40 år gift hans kone, født i Ristinge, Svendborg amt [Ryslinge]

Bodil Christine Korch 12 år, født i Tommerup

Peder Jensen Korch, 9 år født i Barløse

Ole Rye Aarsleff Korch 7 år født i Barløe

Christian Brandt Korch, 3 år, født i Barløse

Birthe Sofie Korch født Larsdatter, 68¨år enke, født i Vester Hæsinge [ses ikke i Barløse 1845 og 1860]

 

Barløse 1860 Degnebolig 62

Johan Ludvig Korch, 46 år gift skolelærer kirkesanger, født i Ulbølle

Maren Johanne Korch født A?? 46 år gift hans kone, født i Ryslinge, Svendborg amt

Christian Frands [Brandt] Korch, 13 år, født i Barløse

Ernst Julius Korch 10 år født i Barløse

 

1880 Barløse, en gård 3

Johan Ludvig Korgh/Krogh 65 år gift husfader skolelærer født i Ulbølle

Maren Johanne Korgh/Krogh 65 år husmoder født i Ryslinge

Ernst Julius Korgh/Krogh 29 år lærer født i Barløse

 

Barløse kirkebog død 17. okt 1888. Johan Ludvig Korch. Pensioneret Lærer i Barløse, født i Ulbølle hvor hans fader var Lærer. han blev hvervet som Lærer i Barløse den 9. juni 1839, ansat 12. maj 1844. Ansøgt om Pension April 1880. 74 år gammel. Hans kone Maren ses i folketælling 1880 men ikke 1890, [ses ikke død i Barløse 1880-84 eller 1885-91] er hun flyttet?

 

Brændekildekirke, viede9. juni 1853. Johan gifter sig igen:

Enkemand Skolelærer og kirkesanger Hr. Johan Ludvig Korch af Barløse, 39 år og Jomfru Maren Johanne Nicoline Aarsleff af Brændekilde, 38 år.

Skifterets attest af 23. mai. Vidner: Rasmus Rasmussen og H. Larsen.

Maren er født 18. okt 1814 Langholm og døbt i Ryslinge 5. feb 1815.

forældrene er Ole Rye Aarsleff og Ane Dorthe Tingbjerg. [Susanne og Maren er halvsøstre]

 

I folketællingen 1834 bor familien Svendborg amt, Skårup mark og Ole er Gårdejer.

Hans kone hedder Anne Dorthe Tingbjerg, [hans 2. kone]

3 døtre bor hjemme: Susanne Petrine 24 år, Bodil Kristine 22 år og Maren Johanne Nielsine 20 år.

 

Peter Jensen Korch er født 1774 evt i Svendborg.

I 1802 bliver han gift med Birthe Sophie Larsdatter i Vester Hæsinge.

Birthe er født 12. maj 1782 i Vester Hæsinge.

 

Folketællingen 1801, Svendborg amt, Brahetrolleborg 4

Peder Jensen Korch 27 ugift logerende i Seminariet. Seminarist. [Bernsdorfsminde]

 

Kirkebogen Sandholdtslyndelse og Vester Hæsinge 1794-1814 opslag 137:
1802 Vester Hæsinge.

For Karlen Peder Jensen Korch seminarist paa det Fynske
Lærer Seminarium under Brahetrolleborg Sogn og Pigen
Birthe Sophie
Lars Datter
Gaardmand Lars Hansens Datter i Stenderup, var
begierende ved Pigens bemelte Fader at de maatte oplyses
af Prædikestolen som de der snart ville træde i ægteskab
sammen. Som Forlovere for bemt. unge Folk fremstil-
lede Mændene Jacob Sørensen og Peder Hansen Skytte
begge i Vesterhæsinge sig. De bevidnede at intet
var, enten ægteskab? eller Slægtskab eller andet, som
kunne hindre bemelte Personers Forehavende ægteskab.
Til Vished underskrev de deres Hænder som neden? staaer
den 12te may Copuleredes disse
Peder Hansen Skytte
Jakob Sørensen

 

http://www.fynhistorie.dk/node/1110    Ulbølle Skole

Fra 1806-1829 hed degnen Peder Jensen Korch. Han var forfader til den senere så kendte forfatter Morten Korch. Peder Jensen Korch blev i embedet til sin død i 1829, altså i 23 år.

tekst på Gravstenen:

Sognedegn P.J. Korch i Ulbølle + 1829, hans hustru Birte Sophie Korch, født Larsen +1858

og deres datter Laurentine Krogh født Korch, enke efter Lars Krogh til Galdbjerggaard +1888

 

Ulbølle døde 21. marts 1829.

Peder Jensen Korch Sognedegn for VesterSkerninge og Ulbølle Menigheder og Skolelærer i Uldbølle. 56 år gammel.

I folketællingen 1787 Ulbølle ses en Peder Jensen Tjenestekarl 15 år gammel [opslag 10, familie 11]

Bøttiger: Vester Skjerninge og Ulbølle sogne,s. 212f  
Sognedegn for Vester Skjerning og Ulbølle og skolelærer i Ulbølle Peder Korch, død 1829
"Hæderlig og vellærde" Peder Jensen Korch, født i Glamsbjerg, Køng sogn 1773, var først snedkersvend og med til at opføre Bernstorffsminde Seminarium - siden blev han optaget på semianriet. 12.5. 1802 kaldet som sognedegn og skoleholder i Åstrup. For, efter sognedegn og skoleholer i Ulbølle Rudolf Jensen Baggers død, i 1806 at blive forflyttet til "det bedre degne- og lærerembede i Ulbølle".

 

Ulbølle døde den 24. maj 1858 Birthe Sophie Larsdatter, Enke efter afgangende Sognedegn Korch her i Uldbølle ……i den hustru til ægteskab for …. Gårdmand Lars Christensen Krog [Laurines mand] her i Sognet…. 77 år  

Viede i Uldbølle 18.nov 1820. Anders Nielsen Skolelærer på Bogø ved Assens, 27 år gammel og Sibylle Caroline Korch, 17 år nu hjemme hos forældrene.

Vidner: Brudens far Peder Jensen Korch degn og Skolelærer i Uldbølle og Dyrlæge Hans Hansen Uldbølle.

 

Husstanden i Ulbølle 1834 består af Birthe Sophie Larsen 52 år Degnenke

og børnene Marie Christine Korch 29 år, Laurentine Korch 25 år, Jens Christian Korch 14 år, Petrine Sophie Korch 12 år,

I samme år 1834 Uldbølle degnebolig bor der en Anders Nielsen 41 år kirkesanger og skolelærer.

Han er gift med Sybille Caroline Korch 31 år.

 

Bodil Christine Korch 43 år ses i folketællingen 1834 Svendborg købstad, Møllergade 233. 

gift med købmand Christen Brandt 53 år, der ses ingen hjemmeboende børn.

Hvem er Bodil ?  Det må være Peder Jensen Korch bror eller datter.

slå både Peder 1773 og Bodil 1791 fødsel op i Svendborg. Ærø er i overvejelserne da der er mange Koch og Brandt der.

 

Bodil Aarsleff Brandt 56 år og er købmand og enke i folketællingen 1834. Svendborg købstad,  Møllergade 236

endvidere bor Ernst Aarsleff 26 år Handelsbetjent og Peder Aarsleff 22 år også handlesbetjent. Caroline Aarsleff 23 år.

 

Folketællingen Vester Hæsinge, Stenderup by 1787

Lars Hansen, 38 år, gift hosbonde, bonde og gårdbeboer

Marie Madsdatter 33 år goft madmoder

Karen Larsdatter, 8 år deres døtre

Birthe Sophie Larsdatter 6 år

Mette Marie Larsdatter 3 år